November 11, 2019

TOP 10 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH NĂM 2019

Ngôn ngữ lập trình là một phần cốt lõi của các công nghệ hiện đại. Đối với những người khai thác các ngôn ngữ lập trình, tùy vào nhu cầu của họ như thế nào, họ cũng có vô số lựa chọn để lựa chọn. Điều này gây khó khăn cho các doanh ngh...

October 2, 2019

HỌC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH MỚI TRÊN NỀN TẢNG HIỆN CÓ

Bạn có thể có một ngôn ngữ, framework hoặc thư viện yêu thích, nhưng không phải trường hợp nào bạn cũng có thể sử dụng nó. Bạn có thể yêu thích JavaScript, nhưng dự án mà bạn đang làm việc có thể yêu cầu Python. Bạn sử dụ...

Please reload

Recent Posts

Please reload

banner-top-it-job-right.gif

Archive

Please reload

Tags

Please reload

+84 28 6675 6685

Ho Chi Minh City, Vietnam

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

©2018 by JOBTOWN LTD

JT1 logo.png