November 22, 2019

REACTJS, ANGULAR HAY VUE, ĐÂU LÀ NGÔN NGỮ BẠN NÊN CHỌN NĂM 2019?

JavaScript đang phát triển với tốc độ cực nhanh, có nghĩa là ngày nay lập trình phải cập nhật thường xuyên các phiên bản Angular, Reactjs Vue.js. Vậy đâu là ngôn ngữ các lập trình nên chọn để thực hành fro...

August 7, 2019

     It would be no exaggeration to say that the mobile phone has now become an inseparable object of every individual user. When mentioning about Android development or iOS development, companies often wonder in deciding whether to provide users with a top-notch UI an...

Please reload

Recent Posts

Please reload

banner-top-it-job-right.gif

Archive

Please reload

Tags

Please reload

+84 28 6675 6685

Ho Chi Minh City, Vietnam

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

©2018 by JOBTOWN LTD

JT1 logo.png