November 11, 2019

TOP 10 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH NĂM 2019

Ngôn ngữ lập trình là một phần cốt lõi của các công nghệ hiện đại. Đối với những người khai thác các ngôn ngữ lập trình, tùy vào nhu cầu của họ như thế nào, họ cũng có vô số lựa chọn để lựa chọn. Điều này gây khó khăn cho các doanh ngh...

September 16, 2019

CÁCH CHỌN NGÔN NGỮ VÀ FRAMEWORK CHO DỰ ÁN

Khi bạn bắt đầu một dự án phần mềm mới, có rất nhiều sự lựa chọn bạn cần thực hiện. Một trong số đó là bạn phải lựa chọn được ngôn ngữ lập trình và framework phù hợp. Khi chúng ta lựa chọn đúng được ngôn ngữ và framework thì ta...

Please reload

Recent Posts

Please reload

banner-top-it-job-right.gif

Archive

Please reload

Tags

Please reload

+84 28 6675 6685

Ho Chi Minh City, Vietnam

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

©2018 by JOBTOWN LTD

JT1 logo.png