September 17, 2019

CÁCH TIẾP CẬN MỘT NHIỆM VỤ LẬP TRÌNH HIỆU QUẢ

Nếu là một lập trình viên, bạn thường xuyên phải tiếp cận với nền tảng mới, job mới. Chắc chắn sẽ có những khó khăn để bạn tiếp nhận sự thay đổi này. Vậy cách tiếp cận một nhiệm vụ lập trình được nhiều người áp dụng hiện nay...

Please reload

Recent Posts

Please reload

banner-top-it-job-right.gif

Archive

Please reload

Tags

Please reload

+84 28 6675 6685

Ho Chi Minh City, Vietnam

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

©2018 by JOBTOWN LTD

JT1 logo.png