August 27, 2019

5 LÝ DO MỘT JUNIOR DEVELOPER NÊN THAM GIA KHÓA HỌC CODING BOOTCAMP

Ở thời đại 4.0 hiện nay công nghệ luôn là một phần hết sức quan trọng trong cuộc sống do đó mà nhiều người tìm tòi, phát triển cho mình những kỹ năng, kỹ thuật phần mềm và khả năng xây dựng công nghệ. Và...

Please reload

Recent Posts

Please reload

banner-top-it-job-right.gif

Archive

Please reload

Tags

Please reload

+84 28 6675 6685

Ho Chi Minh City, Vietnam

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

©2018 by JOBTOWN LTD

JT1 logo.png