December 11, 2019

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LÀM MỘT LẬP TRÌNH VIÊN GIỎI?

Lập trình viên là những phù thủy và tôi chỉ là người ảo tưởng, công việc của tôi trở nên chân thực hơn lúc giả một lập trình viên quỷ quyệt hơn là một lập trình viên bình thường. Tôi trở nên có ích với những gì tôi làm, điều q...

September 17, 2019

KỸ NĂNG QUAN TRỌNG LẬP TRÌNH VIÊN CẦN HỌC

Bài viết này sẽ mang lại cho bạn một suy nghĩ khác về kỹ năng quan trọng lập trình viên cần học. Không phải là những kiến thức chuyên môn khó nhằn, mà là một kỹ năng mềm hết sức quan trọng.

Hãy nói "Không"

Kỹ năng quan trọng lập t...

Please reload

Recent Posts

Please reload

banner-top-it-job-right.gif

Archive

Please reload

Tags

Please reload

+84 28 6675 6685

Ho Chi Minh City, Vietnam

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

©2018 by JOBTOWN LTD

JT1 logo.png