September 11, 2019

NGUYÊN LÝ 80/20: BẠN CHỈ CẦN 20% ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT LẬP TRÌNH VIÊN XUẤT SẮC

Nguyên lý 80/20 hay còn gọi là Luật Pareto cho rằng 80% đầu ra thường được tạo bởi 20% đầu vào. Nguyên lý này được áp dụng với nhiều lĩnh vực như phân phối thu nhập, kinh tế, bán hàng, quản lý, nă...

Please reload

Recent Posts

Please reload

banner-top-it-job-right.gif

Archive

Please reload

Tags

Please reload