November 26, 2019

CẢI THIỆN MÃ CỦA BẠN VỚI NGUYÊN TẮC SOLID

Có rất nhiều kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình làm việc của các nhà phát triển phần mềm. Bất kể kinh nghiệm của họ là gì, họ luôn có cách để đối phó với những thiếu sót của tất cả mẫu chương trình. Bài viết hôm nay sẽ đe...

Please reload

Recent Posts

Please reload

banner-top-it-job-right.gif

Archive

Please reload

Tags

Please reload

+84 28 6675 6685

Ho Chi Minh City, Vietnam

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

©2020 by JOBTOWN LTD

JT1 logo.png