November 29, 2019

Sự khác biệt giữa Software Architecture với software design

Nhiều người ngay cả các nhà phát triển cũng không thực sự biết sự khác biệt giữa Software Architecture (Kiến trúc phần mềm) với software design. Là một nhà phát triển, tôi muốn đơn giản hóa các khái niệm này và...

Please reload

Recent Posts

Please reload

banner-top-it-job-right.gif

Archive

Please reload

Tags

Please reload

+84 28 6675 6685

Ho Chi Minh City, Vietnam

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

©2020 by JOBTOWN LTD

JT1 logo.png