October 2, 2019

TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ THỰC HÀNH KỸ THUẬT KHI LÀM VIỆC SOLO

Hầu hết các lập trình viên đều làm việc nhóm như một điều không thể thiếu. Tuy nhiên, tại một vài thời điểm, lập trình viên cần nghiên cứu và làm việc một mình. Vậy các tiêu chuẩn quản lý thực hành kỹ thuật tốt khi...

Please reload

Recent Posts

Please reload

banner-top-it-job-right.gif

Archive

Please reload

Tags

Please reload

+84 28 6675 6685

Ho Chi Minh City, Vietnam

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

©2020 by JOBTOWN LTD

JT1 logo.png