Recent Posts

banner-top-it-job-right.gif

Archive

Tags

Related Posts

Đâu Là Công Việc Hạnh Phúc Nhất Ngành Công Nghệ Thông Tin?

Lĩnh vực công nghệ thường cho mọi người thấy được đó là một trong những ngành có mức lương cao nhất . Khi điều tra về sự cạnh tranh trong lĩnh vực này, những sự cạnh tranh này thường xoay quanh mức độ hài lòng công việc khác nhau giữa các công ty và cách để duy trì sự khác nhau giữa các nhà tuyển dụng.

Đâu Là Công Việc Hạnh Phúc Nhất Ngành Công Nghệ Thông Tin?

Nghiên cứu từ chuyên gia

Theo khảo sát nhà phát triển Stack Overflow 2019 đã nghiên cứu về bối cảnh của sự hài lòng công việc thông qua lĩnh vực công việc, bên cạnh đó lương thưởng và các yếu tố khác cũng được tiết lộ nó không chỉ thể hiện ai được nhận nhiều tiền hơn mà còn là sự hài lòng của nhân viên và điều gì đã giúp họ tìm thấy được công việc hạnh phúc trong ngành công nghệ thông tin.


Dữ liệu của nhà phát triển Stack Overflow cho thấy sự chênh lệch không quá khác biệt giữa các lĩnh vực công việc với số lượng người cho biết họ hài lòng với công việc của họ so với con số cho thấy sự không hài lòng (p <0,05). Sử dụng tỷ lệ hài lòng của số liệu đó để xếp hạng các lĩnh vực công việc trong Khảo sát nhà phát triển Stack Overflow, bốn nhóm thống