Recent Posts

banner-top-it-job-right.gif

Archive

Tags

Related Posts

105 câu hỏi trong phỏng vấn với một công ty lập trình

Bạn sẽ trải qua ít nhất một cuộc phỏng vấn để có thể được làm việc tại một công ty lập trình. Bạn sẽ được hỏi về kinh nghiệm, lý do tìm kiếm một công việc khác, những kỳ vọng trong công việc. Dựa trên kinh nghiệm và năng lực, bạn có thể nhận được các đề nghị khác nhau. Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn sẽ tốt hơn nếu bạn chủ động đặt nhiều trong 105 câu hỏi dưới đây.

105 câu hỏi với công ty lập trình

Vai trò


Câu hỏi khi ứng tuyển vị trí công nghệ

 1. Kế hoạch/lịch trình cuộc phỏng vấn bao gồm những gì?

 2. Những công việc tôi sẽ làm trong một ngày khi được tuyển dụng là gì?

 3. Lý tưởng, mục tiêu làm việc của team là gì? Tôi cần làm gì để thích nghi và thay đổi nó?

 4. Quá trình làm việc bao gồm những gì?

 5. Tôi có bao nhiêu cơ hội phát triển độc lập so với công việc đặt ra trước đó

 6. Giờ làm chính thức của công ty?

 7. Kỳ vọng của công ty đối với vị trí của tôi?

 8. Công ty có cơ chế đo lường hiệu suất công việc không? Có thể cho tôi một ví dụ điển hình không?

 9. Công ty có thể hỗ trợ tôi những gì để công việc tốt hơn?

 10. Trước khi nhận công việc chính thức tôi có được đào tạo không? Quy trình đào tạo như thế nào?

 11. Kỹ năng hoặc trình độ mà công ty nghĩ rằng tôi cần bổ sung?

 12. Khả năng phát triển sự nghiệp của tôi với vị trí này?

 13. Nếu bạn ở vị trí của tôi, một vài ưu tiên mà bạn sẽ đặt ra cho mình để phát triển trong vai trò này là gì?

 14. Tôi có thể chuyển đổi vai trò, nhóm hoặc phòng ban trong công ty không?

 15. Những thói quen hoặc kỹ năng mà nhân viên lý tưởng công ty cần có là gì?

Kiến thức liên quan đến công nghệ

 1. Các ngăn xếp phổ biến được sử dụng tại công ty là gì?

 2. Làm thế nào để bạn sử dụng kiểm soát nguồn?

 3. Làm thế nào để bạn kiểm tra mã?

 4. Làm thế nào để bạn theo dõi lỗi?

 5. Làm thế nào để bạn tích hợp và triển khai các thay đổi? Có phải CI / CD không?

 6. Thiết lập cơ sở hạ tầng của bạn dưới sự kiểm soát phiên bản / có sẵn dưới dạng mã không?

 7. Quy trình công việc từ lập kế hoạch đến nhiệm vụ đã hoàn thành là gì?

 8. Làm thế nào để bạn chuẩn bị cho việc khắc phục sự cố?

 9. Có môi trường phát triển chuẩn hóa không? Có thực thi không?

 10. Làm thế nào nhanh chóng bạn có thể thiết lập một môi trường thử nghiệm cục bộ mới cho sản phẩm? (phút / giờ / ngày)

 11. Làm thế nào nhanh chóng bạn có thể đáp ứng các vấn đề bảo mật trong mã hoặc phụ thuộc?

 12. Tất cả các nhà phát triển có được phép truy cập quản trị viên cục bộ vào máy tính của họ không?

 13. Bạn có thể cho tôi biết về các nguyên tắc kỹ thuật hoặc tầm nhìn của bạn?

 14. Có thể bắt đầu sử dụng ngăn xếp công nghệ mới trong các dự án mới không?


Làm việc nhóm

 1. Công việc được tổ chức như thế nào?

 2. Thông tin liên lạc nội bộ/ nhóm thường hoạt động như thế nào?

 3. Làm thế nào để giải quyết ý kiến khác biệt?

 4. Bạn có thể cho tôi biết thêm về các thành viên trong nhóm mà tôi sẽ làm việc cùng không?

 5. Tôi nên ưu tiên xử lý công việc của ai?

 6. Điều gì xảy ra nếu có phản hồi về nhiệm vụ được yêu cầu?

 7. Điều gì xảy ra khi nhóm không hoàn thành mục tiêu đặt ra?

 8. Những loại cuộc họp xảy ra mỗi tuần?

 9. Lịch trình sản phẩm / dịch vụ là gì (phát hành hàng tuần, triển khai liên tục, nhiều luồng phát hành, v.v.)?

 10. Điều gì xảy ra sau sự cố sản xuất?

 11. Một số thách thức đang diễn ra mà nhóm đang gặp phải là gì mà bạn vẫn chưa giải quyết?

 12. Làm thế nào để bạn cân bằng các mục tiêu kỹ thuật và kinh doanh?

Đồng nghiệp tiềm năng của bạn

 1. Bạn thích điều gì nhất khi làm việc cho công ty này?

 2. Bạn thích gì nhất?

 3. Bạn sẽ thay đổi điều gì nếu có thể?

 4. Thành viên nhóm lâu năm nhất là ai?

 5. Bạn sẽ làm gì khác nếu bạn bắt đầu làm việc tại công ty này một lần nữa?

Câu hỏi về công ty

Các câu hỏi liên quan tới công ty