top of page

Những Kỹ Năng Và Trách Nhiệm Thường Có Của Một Designer Là Gì?

Designer là ngành thuộc lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng, tuy không phải là khái niệm xa lạ, nhưng đây là một ngành mới phát triển vượt trội đóng vai trò quan trọng trong truyền thông, giải trí. Nếu các bạn đang có ý định trở thành designer chắc chắn các bạn sẽ cần biết designer là gì? Cũng như các kỹ năng và trọng trách của vị trí này.


1) Các kỹ năng mà một người designer cần có là gì?

Designer là một trong những vị trí quan trọng trong ngành thiết kế và phát triển sản phẩm. Công việc của designer là tạo ra sản phẩm có tính thẩm mỹ cao và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Để làm được điều này, designer cần phải có nhiều kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm như sau:


1.1) Kỹ năng thiết kế

Kỹ năng cơ bản nhất và bắt buộc phải biết của designer là gì? Đó là kỹ năng thiết kế. Họ phải có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế như Photoshop, Illustrator, Sketch, Figma và nhiều công cụ khác để tạo ra các thiết kế đẹp mắt, hấp dẫn và có tính thẩm mỹ cao. Kỹ năng thiết kế này gồm:

 • Khả năng sử dụng các công cụ thiết kế, chia sẻ và lưu trữ các tài nguyên thiết kế.

 • Khả năng tạo ra các mockup, wireframe và prototype để kiểm tra tính khả thi của thiết kế.

 • Khả năng tạo ra các bản vẽ kỹ thuật, bản in và bản xuất bản cho các sản phẩm.

Các công cụ thiết kế thường dùng của một desginer
Ảnh 1. Các công cụ thiết kế thường dùng của một desginer

1.2) Kỹ năng tư duy sáng tạo

Bạn có biết kỹ năng nào quan trọng nhất của designer là gì không? Đó là tư duy sáng tạo, để tạo ra các thiết kế độc đáo và nổi bật, designer cần phải có khả năng tư duy sáng tạo và tìm ra các ý tưởng mới mẻ. Kỹ năng tư duy sáng tạo này gồm:

 • Khả năng tìm kiếm các ý tưởng mới mẻ, sáng tạo cho các sản phẩm.

 • Khả năng sử dụng các kỹ thuật tư duy sáng tạo để tạo ra các thiết kế độc đáo và hấp dẫn.

 • Khả năng phát triển các ý tưởng tốt hơn bằng cách sử dụng các công cụ và phương pháp khác nhau.


1.3) Kỹ năng phân tích và đánh giá

Nếu kỹ năng tư duy sáng tạo là quan trọng nhất, vậy kỹ năng quan trọng thứ hai với designer là gì? Đó là khả năng tự phân tích và đánh giá. Designer cần phải có khả năng phân tích các yêu cầu của khách hàng và đánh giá khả năng thực hiện của mình để tạo ra các sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Kỹ năng phân tích và đánh giá này gồm:

 • Khả năng thu thập thông tin từ khách hàng và đối tác liên quan để hiểu rõ hơn về yêu cầu của họ.

 • Khả năng đánh giá khả năng thực hiện của mình để tạo ra các sản phẩm đúng hạn và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

 • Khả năng sử dụng các kỹ thuật phân tích và đánh giá để đánh giá các sản phẩm thiết kế.


1.4) Kỹ năng giao tiếp

Designer cần phải có khả năng giao tiếp tốt để truyền đạt ý tưởng và tiếp nhận thông tin từ khách hàng và đồng nghiệp. Kỹ năng giao tiếp này gồm:

 • Khả năng lắng nghe và hiểu rõ các yêu cầu của khách hàng và đồng nghiệp.

 • Khả năng truyền đạt ý tưởng và đưa ra các giải pháp thiết kế đúng hạn và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

 • Khả năng làm việc nhóm và giải quyết các xung đột trong quá trình làm việc.

2) Những trách nhiệm thông thường của một desginer là gì?

Ngoài các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm đã nêu trên, designer còn có trách nhiệm của một designer là gì? Dưới đây là một số trách nhiệm thường có của desginer:


2.1) Đảm bảo tính thẩm mỹ và chất lượng của sản phẩm

Designer cần phải đảm bảo rằng sản phẩm của mình có tính thẩm mỹ và chất lượng cao để đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Tính thẩm mỹ và chất lượng thiết kế là mục tiêu hàng đầu của các desginer
Ảnh 2. Tính thẩm mỹ và chất lượng thiết kế là mục tiêu hàng đầu của các desginer

2.2) Đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của sản phẩm

Designer cần phải đảm bảo rằng sản phẩm của mình có tính khả thi và hiệu quả trong việc sử dụng và phát triển trong tương lai.


2.3) Đảm bảo tính đồng nhất và tương thích của sản phẩm

Designer cần phải đảm bảo rằng sản phẩm của mình tương thích với các thiết bị và phần mềm khác để đảm bảo tính đồng nhất và tương thích của sản phẩm.


2.4) Đảm bảo tính bảo mật và riêng tư của thông tin

Designer cần phải đảm bảo rằng sản phẩm của mình có tính bảo mật và riêng tư cao để bảo vệ thông tin của khách hàng.


2.5) Đảm bảo tính tiện ích và dễ sử dụng của sản phẩm

Designer cần phải đảm bảo rằng sản phẩm của mình có tính tiện ích và dễ sử dụng để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

2.6) Đảm bảo tính đổi mới và phát triển của sản phẩm

Designer cần phải đảm bảo rằng sản phẩm của mình có tính đổi mới và phát triển để đáp ứng được các yêu cầu của thị trường.


Tóm lại là

Vai trò của designer là gì? Là tạo ra các sản phẩm có tính thẩm mỹ cao và đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng. Để làm được điều này, designer cần phải có nhiều kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm, cũng như đảm bảo các trách nhiệm quan trọng trong quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm.


Nguồn: Internet


As the leading IT Recruitment Agency in Asia, JT1 specializes in providing top-notch IT professionals for any business size (startups, SMEs, big firms). Furthermore, due to a thorough understanding of the global IT market, our recruitment experts can supply completely customized recruitment solutions to meet our client's unique needs in a fast hiring process at an affordable price.

Comments


Job_link_banner.gif
bottom of page