top of page

Các thuật toán hàng đầu cho lập trình viên

Mã hóa và thuật toán là những thứ được phát triển để tạo ra các chương trình cạnh tranh ngày nay. Sau đây là 6 thuật toán hàng đầu mà bạn không thể không biết.

Search Algorithms

Search Algorithms là thuật toán tìm kiếm. Nó được áp dụng cho các dãy cấu trúc dữ liệu tuyến tính hoặc cấu trúc dữ liệu đồ họa.

 • Chức năng: giúp Developers thực hiện việc tìm kiếm các dữ liệu được sắp xếp với hàm phức tạp thời gian một cách tối ưu.

 • Cơ chế hoạt động: danh sách được chia làm hai nửa và bắt đầu việc tìm kiếm cho đến tìm thấy dữ liệu được yêu cầu.

 • Công cụ tìm kiếm thường được sử dụng trong AI là BFS.


Search Algorithms


Sort Algorithms

Đây là thuật toán được các Developers dùng để sắp xếp các dữ liệu theo một cách nhất định.

 • Cơ chế hoạt động: để xác định vị trí theo yêu cầu, các dữ liệu được chia tách và so sánh với nhau.

 • Có hai kỹ thuật thường được sử dụng: Radix Sort và QuickSort.

 • Một số khác gồm có: nhóm, đếm và hợp nhất.

Link Analysis

Một thuật toán được sử dụng trong lĩnh vực mạng dùng để phân tích liên kết là Link Analysis.

 • Chức năng: cung cấp khả năng phân biệt giữa những thực thể khác nhau trong một miền quan trọng.

 • Cơ chế hoạt động: sử dụng đồ họa và ma trận phức tạp cùng với đó là liên kết các căn cứ tương tự ở miền hiện tại.

 • Được sử dụng phổ biến ở Google, Facebook, v.v.


Link Analysis

String matching and parsing algorithms

Thuật toán xâu ký tự và phân tích cú pháp thường được sử dụng trong việc phát triển web cho URL. Nó được tối đa khả năng khi các xâu khớp một chuỗi dài hoặc khi xác nhận chuỗi bằng cách phân tích cú pháp qua giới hạn được xác định trước.


Fourier Transform Algorithms

Fourier transform algorithms được đánh giá là thuật toán tuy đơn giản mà rất mạnh.

 • Chức năng: chuyển đổi tín hiệu từ miền thời gian sang miền tần số và đổi ngược lại.

 • Được sử dụng ở các mảng như: điện tử, điện toán, viễn thông.

 • Do vậy, các mạng kỹ thuật số đều dùng nó để hoạt động.


Fourier Transform Algorithms

Integer Factorization

Đây được gọi là thuật toán hệ số tích phân. Nó giúp giải quyết các số nguyên phức hợp lớn mà các nền tảng mã hóa yêu cầu. Điều này được thực hiện thông qua việc cung cấp các hướng dẫn về cách lấy thừa số nguyên tố của một số tổng hợp.


Trên đây là tổng hợp 6 thuật toán mà các newbie developer cần biết. Ngoài những kiến thức nền tảng về lập trình, bạn cần nắm vững những thuật toán quan trọng này. Vì nó sẽ giúp bạn tạo ra những chương trình đáp ứng được nhu cầu khách hàng.

Source: Internet

-------------------------------

JT1 - IT Recruitment Agency

Email: hi@jt1.vn

Điện thoại: +8428 6675 6685

Xem thêm các bài viết khác tại: https://www.jt1.vn/blog

Theo dõi chúng tôi tại: https://www.facebook.com/jt1asia/

Comments


Job_link_banner.gif
bottom of page