top of page

10 lệnh tương tác file hệ thống PYTHON bạn nên biết

File hệ thống Python cũng giống như một căn nhà, nếu muốn dọn dẹp nhà thì bạn cần phải di chuyển những chiếc thùng từ phòng này sang phòng khác. Những chiếc hộp như các thư mục, còn đồ vật bạn đặt bên trong cũng tương tự như các file, bạn hoàn toàn có thể đọc, viết và đặt chúng vào những chiếc hộp trống. Hãy cùng tìm hiểu 10 lệnh tương tác với file hệ thống Python dưới đây.


JT1 sẽ làm nổi bật 10 lệnh os và shutil cần thiết để bạn có thể viết các tệp lệnh tương tác với file hệ thống Python. Về cơ bản thì mô hình sẽ là: Phương pháp - Mô tả - Lệnh macOS Shell tương đương.

Python Language


#1 Nhận thông tin


os.getcwd () - lấy đường dẫn thư mục làm việc hiện tại dưới dạng chuỗi - pwd.


os.listdir () - lấy nội dung của thư mục làm việc hiện tại dưới dạng danh sách các chuỗi - ls.


os.walk ("started_directory_path") - quảy trở lại một trình tạo với tên và đường dẫn cho các thư mục, tệp. Trong thư mục hiện tại và tất cả các thư mục con, không có tương đương CLI ngắn chính xác, nhưng ls -R cung cấp tên thư mục con và tên của các tệp trong thư mục con.


Looking for Tech talent


Hãy cùng phân tích một chút ở bước nhận thông tin, ở đây lệnh os.getcwd () quay trở về thư mục làm việc hiện tại dưới dạng một chuỗi. Lệnh os.listdir () cũng quay trở về nội dung của thư mục làm việc hiện tại dưới dạng danh sách các chuỗi. Và os.walk tạo một trình tạo có thể đưa lại thông tin về thư mục và thư mục con hiện tại. Nó hoạt động thông qua các thư mục trong thư mục bắt đầu được chỉ định.


Nhận thông tin

Lệnh os.walk thường hữu ích khi sử dụng với vòng lặp for để lặp lại nội dung của một thư mục và các thư mục con của nó. Ví dụ, đoạn mã sau sẽ in tất cả các tệp trong thư mục và thư mục con của thư mục làm việc hiện tại.


import os

cwd = os.getcwd()

for dir_path, dir_names, file_names in os.walk(cwd):

for f in file_names:

print(f)


#2. Thay đổi một số điều


os.chdir ("/ perfect / hoặc / Rel / path") - thay đổi thư mục làm việc hiện tại - cd.


os.path.join () - tạo đường dẫn để sử dụng sau - không tương đương CLI ngắn.


os.makenirs ("dir1 / dir2") - tạo thư mục mkdir -p.


shutil.copy2 ("source_file_path", "Destination_directory_path") - sao chép tệp hoặc thư mục - cp.


shutil.move ("source_file_path", "Destination_directory_path") - di chuyển tệp hoặc thư mục - mv.


os.remove ("my_file_path") - xóa một tệp - rm.


shutil.rmtree ("my_directory_path") - xóa một thư mục và tất cả các tệp và thư mục trong đó rm -rf.


Công việc IT hấp dẫn


Ở phần này thì os.chdir đóng vai trò thay đổi thư mục làm việc hiện tại thành đường dẫn tuyệt đối hoặc tương đối được cung cấp. Nếu mã của bạn sau đó thực hiện các thay đổi khác đối với hệ thống tệp, thì đó là một ý tưởng tốt để xử lý bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào được nêu ra khi sử dụng phương pháp này với thử ngoại trừ. Nếu không, bạn có thể xóa các thư mục hoặc tệp mà bạn không muốn xóa.


Thay đổi một số điều

Mô-đun os.path có một số phương thức hữu ích cho các thao tác tên đường dẫn phổ biến. Bạn có thể sử dụng nó để tìm thông tin về tên thư mục và các phần của tên thư mục. Mô-đun này cũng có các phương thức để kiểm tra xem một tập tin hoặc thư mục tồn tại. Mô-đun os.path.join () được thiết kế để tạo một đường dẫn sẽ hoạt động trên hầu hết mọi hệ điều hành bằng cách nối nhiều chuỗi vào một đường dẫn tệp đẹp.


Bạn nên sử dụng os.makenirs () để tạo thư mục bởi bước mkdir () cũng có thể được dùng để tạo các thư mục, nhưng nó không tạo các thư mục trung gian, sẽ rất bất tiện.


Đối với lệnh shutil.copy2 sẽ là một lựa chọn rất tốt để sao chép tệp và thư mục trong Python vì nó bảo tồn càng nhiều tệp nguồn siêu dữ liệu nhất có thể.


Ngoài ra sử dụng shutil.move () để thay đổi vị trí tập tin và os.remove sẽ rất hữu ích nếu bạn muốn xóa một tệp tin.


Lệnh shutil.rmtree () sẽ giúp bạn xóa một thư mục và tất cả các tệp và thư mục trong đó.


Trên đây là toàn bộ 10 lệnh tương tác đơn giản giúp bạn làm việc với file hệ thống Python. Hãy thử ứng dụng ngay trên chính sản phẩm của bạn để ghi nhớ và củng cố kiến thức nhé!

Nguồn Tổng hợp

JT1 Talent recruitment agency

---

JT1 - IT Recruitment Agency Website: https://www.jt1.vn Email: hi@jt1.vn Điện thoại: +8428 6675 6685 Xem thêm các bài viết khác tại: https://www.jt1.vn/blog Theo dõi chúng tôi tại: https://www.facebook.com/jt1asia/

Comments


Job_link_banner.gif
bottom of page