Recent Posts

banner-top-it-job-right.gif

Archive

Tags

Related Posts

5 kỹ thuật” khắc cốt ghi tâm” của dân IT về Python

Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao, định hướng mục tiêu do Guido van Rossum tạo và ra mắt lần đầu tiên năm 1991. Có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng: phát triển phần mềm, phát triển web (back-end), toán học, khoa học dữ liệu. Ban đầu, Python được phát triển để chạy trên nền Unix. Nhưng rồi theo thời gian, Python dần mở rộng sang mọi hệ điều hành từ MS-DOS đến Mac OS, OS/2, Windows, Linux và các hệ điều hành khác thuộc họ Unix.

5 kỹ thuật” khắc cốt ghi tâm” của dân IT về Python

Dưới đây là các kỹ thuật giúp bạn tăng năng suất khi làm việc với Python. Let’s go!!!

1. Python Virtual Environment( môi trường ảo)

2. Python Interactive Shell( khung tương tác Python)

3. Python Debugger( pdb)( Trình gỡ lỗi Python)

4. Lambda Function λ( Hàm lambda)

5. List and Dict Comprehension

Nào chúng ta hãy bắt đầu với kỹ thuật đầu tiên.

1. Python Virtual Environment( môi trường ảo)

Lý do Python chiếm ưu thế là vì nó có chứa một kho thư viện lớn như Toán học( Numpy), Thống kê, Phân tích dữ liệu tồn tại trong thời gian dài. Vì vậy làm cho sự quản lý phụ thuộc hơi khó chịu, nói cách khác làm thế nào bạn có thể tìm thấy các thư viện bạn cần cho một dự án cụ thể làm cho nó có thể chia sẻ và di động? Đó là lý do bạn nên dùng môi trường ảo.

Mục đích của môi trường ảo là giúp chúng ta có không gian cài đặt các gói dành riêng cho một dự án nhất định. Giả sử bạn đang có nhiều trang web sử dụng phiên bản Django 1, đồng thời bạn muốn sử dụng phiên bản Django 2 cho dự án mới nếu bạn chỉ sử dụng một môi trường toàn cầu duy nhất thì khi dùng Django 2 nó sẽ phá vỡ các dự án củ dùng Django 1. Để giải quyết vấn đề đó, mỗi dự án nên có một gói riêng tách biệt với các dự án khác và thực hiện thông qua môi trường ảo.

Bắt đầu thiết lập Python Virtual Environment cho mình nào

Cho Windows

Đầu tiên bạn cần tạo 1 thư mục mới:

1. Sử dụng lệnh cmd( cd để thay đổi và mkdir để tạo mới thư mục)

Cho Windows

2. Hoặc có thể sử dụng Windows Gui và gõ cmd trên đường dẫn thư mục

Python Virtual Environment( môi trường ảo) cho window

Lưu ý: Để có thể liệt kê các gói đã cài đặt bạn sử dụng pip list trong câu lệnh.

sử dụng pip list trong câu lệnh

Để tạo môi trường ảo, bạn hãy gõ lệnh:

python -m venv project1

Để kích hoạt:

project1/scripts/activate.bat

Nếu bạn đã dùng pip list bạn có thể nhìn thấy pipsetuptools được cài đặt. Thật tuyệt vì chúng ta đã cài được các gói chắc chắn trong môi trường của mình.

Kết quả khi cài đặt ‘ request’

Cho Linux va macOS( với gói virtualenv)

Đầu tiên chúng ta hãy cài đặt gói virtualenv:

pip install virtualenv

Sau đó, chúng ta hãy tạo môi trường:

virtualenv venv project2

Cuối cùng hãy kích hoạt nó: