Recent Posts

banner-top-it-job-right.gif

Archive

Tags

Related Posts

Cool Javascript 9: đối số được đặt tên-các hàm nhận và trả về các đối tượng

Liên tưởng rằng các đối số trong mã code của bạn đều được gán một cái tên thì sao nào? Khi đó việc kiểm tra và chỉnh sửa các lỗi rất dễ dàng chỉ qua vài thao tác đơn giản. Bài viết này nhằm mục đích tối ưu hóa công việc viết code của bạn trên Javascript 9 thông qua các đối số được đặt tên, các hàm nhận và trả về các đối tượng.

Cool Javascript 9

Hãy nghĩ đến đoạn mã này:

đoạn mã apirequest

Nếu tôi hỏi bạn” Bạn có thể giải thích các thông số này không?”. Bạn có 2 lựa chọn:

  1. Có thể dự đoán, bởi tham số đầu tiên có thể là điểm cuối mà chúng tôi đang yêu cầu, chúng tôi đang yêu cầu thực hiện hàm nhận , chúng tôi chỉ muốn các tham số có ID= 3. Vậy những tham số còn lại là gì?

  2. Đi đến định nghĩa apiRequest(), đọc định nghĩa tham số của nó và trong tình huống đó bạn vẫn còn nghi ngờ. Vậy hãy đi sâu vào thực hiện để xem cách chúng làm việc với nhau.

Cả 2 giải pháp đều tối ưu cần năng lượng của não.

Tôi mong muốn chúng ta có cách dễ dàng để đặt tên các tham số như trong Python hay Kotlin chẳng hạn.

Sẻ có cách ngay sau đây thôi!

Nhập đối tượng phân mảnh và tên thuộc tính tốc ký

( Không khó thực hiện như cái tên đâu nhé!)

Nhập đối tượng phân mảnh và tên thuộc tính tốc ký

Chúng ta tạo ra 3 biến( a, b và c) với giá trị của các đối tượng lần lượt là 1, 2 và 3.

Chúng ta biết rằng, cung cấp đối tượng cặp khóa/ giá trị cùng tên, chúng ta có thể loại bỏ một trong số chúng và đạt được cú pháp teaser:

Nhập đối tượng phân mảnh và tên thuộc tính tốc ký

Điều này mang đến kết quả chính xác như trước đây. Cuối cùng chúng ta có thể truyền đối tượng dưới dạng tham số hàm một cách chính xác.

Bạn có biết tại sao chúng ta không hợp nhất 3 điều này lại không?

hợp nhất tham số

Điều gì đã xảy ra ở đây, thay vì cần N tham số, apiRequest chỉ cần một đối tượng đơn. Chúng ta ngau lập tức phân mảnh nó thành một số biến có cùng tên với các tham số. Hãy chú ý các hàm gọi của chúng ta, bây giờ nó giải thích những gì về mọi tham số.

Hot IT job

Nhưng còn nhiều điều hơn thế nữa

Bạn có biết rằng bạn có thể cung cấp các giá trị mặc định khi phân tách một đối tượng.

cung cấp các giá trị mặc định khi phân tách một đối tượng

Chúng ta có thể áp dụng nó để cải thiện chức năng apiRequest của mình bằng cách cung cấp các giá trị mặc định. Nó sẽ giúp chúng ta ngăn chặn các trường hợp sai lệch và lặp lại.

cung cấp các giá trị mặc định

Chúng ta đặt một số giá trị hợp lý mặc định. Bằng cách này chúng ta tránh việc chuyển một số giá trị thông thường( như là method hoặc nếu yêu cầu phải được xác thực.

Hãy tưởng tượng một apiRequest mở rộng apiRequest là cái chúng ta đã đặt mã thông báo cho từng yêu cầu bằng giá trị mặc định cho thuộc tính tiêu đề.