top of page

Phân biệt Data Engineer, Data Scientist và Software Engineer

Bạn đã phân biệt được giữa Data Engineer, Data Scientist và Software Engineer chưa? Nếu chưa thì hãy tìm ra điểm khác biệt thông qua những định nghĩa được giới thiệu trong bài viết sau:


Data Engineer (kỹ sư dữ liệu)


Data Engineer được biết đến là người xây dựng, kiểm tra và duy trì kiến trúc tổng hợp, lưu trữ và xuất dữ liệu từ những app và system được tạo ra bởi Software Engineers. Để hoàn thiện và phát triển nguồn dữ liệu, Data Engineer phải cải biến các quy trình thiết lập dữ liệu để mô hình hóa, khai thác và sản xuất dữ liệu.


Data Engineer

Data Engineer là gì?

Data engineer sở hữu một số kỹ năng của một Software engineer. Do đó, 40% Data engineer thường có xuất thân ban đầu là Software engineer. Đây chính là một trong những hướng phát triển của nghề nghiệp này.


Công việc chủ yếu mà Data Engineer bắt buộc phải làm được bao gồm: Cấu trúc dữ liệu nâng cao (distributed computing); Lập trình đồng thời (concurrent programming); Kiến thức sâu về một số công cụ mới: Hadoop, Spark, Kafka, Hive…; Tạo ETL/data pipelines.


R và Python là 2 công cụ phổ biến nhất đối với các kỹ sư dữ liệu. Làm việc với 2 công cụ này, họ sẽ thường xuyên sử dụng các packages như ggplot2 để thực hiện trực quan hóa dữ liệu trong R hoặc thao tác dữ liệu thư viện Pandas Python. Trong lĩnh vực này, SAS hay SPSS giúp xử lý tốt công việc, bên cạnh đó Tableau, Rapidminer, Matlab, Excel, Gephi cũng là những công cụ đắc lực của một nhà khoa học dữ liệu.


Data Scientist (nhà khoa học dữ liệu)


Data Scientist là nghề là nghề hấp dẫn nhất trong thế kỉ 21 theo Harvard Business Review nhận định. Với rất nhiều kỹ năng chuyên sâu khiến Data Scientist được ví “quý hiếm như kỳ lân”.


Theo định nghĩa về nghề này thì họ chính là người tạo hệ thống phân tích trên toàn bộ data. Đấy có thể là mẫu phân tích 1 lần để toàn bộ thành viên trong team hiểu được về hành vi người dùng, hoặc thuật toán machine learning để áp dụng được vào code base của Software engineers và Data engineers.


Công việc của vai trò chính của Data Scientist bao gồm: Data modeling; Machine learning; Thuật toán; và Business Intelligence dashboards.

Software Engineer (kỹ sư phần mềm)


Software Engineer (kỹ sư phần mềm)


Software Engineer là người áp dụng các nguyên tắc của công nghệ phần mềm vào việc thiết kế, phát triển, bảo trì, kiểm tra và đánh giá phần mềm máy tính. Đây chính là người tạo ra sản phẩm (và sản phẩm đó tạo ra data).


Software Engineer

Software Engineer

Kỹ sư phần mềm không phải là một lập trình viên đơn thuần ngồi viết mã, họ còn làm nhiều việc hơn để phát triển phần mềm như: Phát triển frontend & backend; Viết tài liệu cho người dùng và đối tác; Ứng dụng web; Ứng dụng mobile; Tập hợp những phản hồi từ các Tester trước khi phát hành để khắc phục nếu có lỗi; Phát triển hệ điều hành; và Thiết kế phần mềm.


Hi vọng qua những thông tin trên đã giúp bạn phân biệt được vai trò, chức năng và sự khác nhau của Data Engineer, Data Scientist, Software Engineer. Vai trò của dữ liệu trong ngành phần mềm ngày càng đặc biệt quan trọng nên những nhánh chuyên môn làm việc với dữ liệu cần phải được phân biệt rõ ràng và cụ thể như trên.


Nguồn: tổng hợp

Hình ảnh: tổng hợp

-------------------------------

JT1 - IT Recruitment Agency

Email: hi@jt1.vn

Điện thoại: +8428 6675 6685

Xem thêm các bài viết khác tại: https://www.jt1.vn/blog

Theo dõi chúng tôi tại: https://www.facebook.com/jt1asia/

コメント


Job_link_banner.gif
bottom of page