Recent Posts

banner-top-it-job-right.gif

Archive

Tags

Related Posts

PYTHON 3.9 CÓ GÌ MỚI!

Một vài đặc điểm mới của Python 3.9 cực kỳ thú vị và sẽ khiến bạn ngạc nhiên khi sử dụng. Các tính năng đó là:

  • Dictionary Union Operators (Điều hành từ điển)

  • Type Hinting (Gợi ý kiểu)

  • Two New String Methods (Hai phương thức chuỗi mới)

  • New Python Parser (Trình phân tích cú pháp Python mới)

PYTHON 3.9 CÓ GÌ MỚI

Nào cùng tìm hiểu về tính năng mới đầu tiên nhé!

1. Dictionary Union (Hợp nhất từ điển)

Một trong những tính năng mà tôi thích nhất là cú pháp trơn. Nếu bạn có 2 từ điển ab đang cần hợp nhất, thì bạn có thể dùng hợp nhất từ điển (Dictionary Union) để hợp nhất.

Chúng ta có điều hành hợp nhất | :

Dictionary Union (Hợp nhất từ điển)

Và điều hành cập nhật |= :

Dictionary Union (Hợp nhất từ điển)

Nếu những từ điển của bạn chia sẻ một khóa chung (common key), một cặp giá trị chính của từ điển thứ 2 sẽ được sử dụng:

Dictionary Union (Hợp nhất từ điển)

Cập nhật từ điển với vòng lặp (Dictionary Update with Iterables)

Một chức năng khác của điều hành |= là khả năng cập nhật từ điển với những cặp giá trị chính mới sử dụng mục tiêu lặp như một danh sách hoặc máy phát:

Dictionary Union (Hợp nhất từ điển)

Nếu chúng ta thực hiện tương tự với mức điều hành hợp nhất tiêu chuẩn | chúng ta sẽ nhận lại kết quả TypeError vì nó chỉ cho phép điều hành giữa các kiểu dict.

kết quả TypeError
hàng trăm công việc IT hấp dẫn

2. Type Hinting (Gợi ý kiểu)

Python được phân kiểu rất đa dạng, nghĩa là bạn không cần xác định rõ kiểu dữ liệu trong mã của bạn. Điều đó rất tốt nhưng đôi lúc nó sẽ gây ra sự nhầm lẫn, tính linh hoạt của Python đột nhiên nhiều hơn trở nên thật phiền toái hơn bất kỳ điều gì khác.

Với phiên bản 3.5 chúng ta phải xác định rõ các kiểu của nó, nhưng điều đó rất nặng nề cho lập trình viên. Bản cập nhật mới này đã thay đổi, hãy nhìn ví dụ:

Type Hinting (Gợi ý kiểu)

Trong chức năng add_int, chúng ta muốn rõ ràng để thêm vào số tương tự vào chính nó (cho một vài lý do không xác định bí mật). Nhưng chúng ta không biết điều đó, và hoàn toàn ổn khi thêm hai chuỗi với nhau bằng cách sử dụng + vì vậy không có cảnh báo nào được đưa ra.

Cái mà chúng ta có làm đó là xác định rõ loại đầu vào dự kiến là int. Sử dụng điều này, bạn có thể xử lý vấn đề ngay lập tức.

Chúng tôi có thể nhận được khá cụ thể về các loại bao gồm, ví dụ:

Type Hinting (Gợi ý kiểu)

Gợi ý kiểu có thể sử dụng ở bất cứ đâu và nhờ vào cú pháp mới nó dễ nhìn hơn:

Type Hinting (Gợi ý kiểu)
hàng trăm công việc IT hấp dẫn

Có thể bạn quan tâm: 7 Lý Do Tại Sao Nên Sử Dụng Python

3. String Methods (Phương thức chuỗi mới)

Nó thì không quá hào nhoáng như các đặc điểm khác, nhưng nó rất quan trọng để đề cập đến với những lợi ích cụ thể. Hai phương pháp chuỗi mới loại bỏ các tiền tố và hậu tố được thêm vào: