top of page

Python cơ bản cho người mới bắt đầu

Nếu làm việc trong ngành IT thì chắc chắn bạn nên tìm hiểu về Python. Công cụ này sẽ giúp ích khá nhiều cho bạn trong công việc để nâng cao các kỹ năng cần thiết. Dưới đây là hướng dẫn Python cơ bản cho các Beginner.


Giới thiệu về Python


Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến được tạo ra bởi Guido van Rossum vào năm 1991. Cho đến nay, ngôn ngữ này ngày càng trở nên phổ biến. Nếu bạn là một Beginner và đang tự hỏi vì sao cần chọn học ngôn ngữ này thì câu trả lời chính là Python rất đa nền tảng, có cú pháp đơn giản và tương tự như tiếng Anh. Đây là một ngôn ngữ lập trình cấp cao, vì vậy rất nhiều công việc được thực hiện chỉ với một đoạn mã nhỏ.


Giới thiệu về Python
Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến được tạo ra bởi Guido van Rossum vào năm 1991


Làm quen với Python


Tạo một tệp có tên app.py và thêm mã đơn giản sau:

print("Hello Medium")

Đây là đoạn mã đơn giản nhất - như bạn thấy, không hề có dấu chấm phẩy.


Cú pháp Python


Python thường không sử dụng dấu ngoặc và hoàn toàn không có dấu chấm phẩy, nhưng lại sử dụng thụt lề. Khi sử dụng trình chỉnh sửa mã như mã studio trực quan, phần chú thích sẽ được thêm tự động.

if 1 + 1 == 2:

print("1 + 1 = 2")


Bình luận


Nhận xét bằng Python được thực hiện bằng cách sử dụng thẻ bắt đầu bằng #.

if 1 + 1 == 2:

print("1 + 1 = 2")# This is a comment"""This is the way how to use multi-line comments"""


Các biến


Như trong mọi ngôn ngữ lập trình khác, Python có các biến. Các biến giống như vùng chứa số, chuỗi và boolean. Các biến được tạo đơn giản như sau:

x = 1

y = 3

z = x * y

Một biến có thể có tên ngắn và phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới, và chúng có phân biệt chữ hoa chữ thường.


Loại dữ liệu


Trong lập trình, kiểu dữ liệu là một khái niệm quan trọng. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Chuỗi: Một chuỗi bao gồm nhiều ký tự

  • Số nguyên: Là một số không thập phân.

  • Float: Một số có dấu thập phân hoặc chỉ là một số.

  • Boolean: Đại diện cho TRUE hoặc FALSE.

  • Mảng: Mảng lưu trữ nhiều giá trị trong một biến duy nhất.

Các toán tử cơ bản


+ (Phép cộng)

- (Phép trừ)

* (Phép nhân)

/ (Phép chia)

% (Mô-đun)

** (Luỹ thừa)


Các kiểu dữ liệu trong Python


Có bốn kiểu dữ liệu thu thập trong ngôn ngữ lập trình Python:

Các kiểu dữ liệu trong Python
Có 4 kiểu dữ liệu cơ bản trong Python

Kiểu dữ liệu List


Danh sách là một tập hợp được sắp xếp và có thể thay đổi. Nó cho phép nhiều phần tử trùng lặp. Trong Python, danh sách được viết bằng dấu ngoặc vuông.

mylist = ["one", "two", "three"]

print(mylist)


Kiểu dữ liệu Tuple


Đây là một bộ sưu tập được sắp xếp theo thứ tự và không thể thay đổi. Trong Python, các bộ giá trị được viết bằng dấu ngoặc tròn.

mytuple = ("one", "two", "three")

print(mytuple)


Kiểu dữ liệu Set


Set cũng chính là một container nhưng không được được sử dụng nhiều bằng LIST hay TUPLE. Đây là tập hợp không có thứ tự và không được lập chỉ mục. Bên cạnh đó, không cho phép các phần tử trùng lặp.

myset = {"one", "two", "three"}

print(myset)


Kiểu dữ liệu Dictionary


Đây là tập hợp các cặp key-value không có thứ tự, có thể thay đổi và lập chỉ mục (truy cập phần tử theo chỉ mục).

myDict= {

"name": "Medium",

"url": "https://medium.com",

"date": "20-08-2020"

}

print(myDict)


Học một ngôn ngữ mới như Python có thể gây khó khăn đối với các beginner. Tuy nhiên, càng học sẽ càng thấy thú vị và đáng giá. Python là một ngôn ngữ thông minh để đi sâu vào đó sẽ mở ra một danh sách các khả năng, cũng như kỹ năng giúp bạn dễ dàng phát triển sự nghiệp và phục vụ cho cả nhu cầu giải trí với các dự án phụ.


Source: Internet

Đọc thêm: JavaScript là gì?

-------------------------------

JT1 - IT Recruitment Agency

Email: hi@jt1.vn

Điện thoại: +8428 6675 6685

Xem thêm các bài viết khác tại: https://www.jt1.vn/blog

Theo dõi chúng tôi tại: https://www.facebook.com/jt1asia/

Yorumlar


Job_link_banner.gif
bottom of page